Jak działa telemetria i gdzie znajduje zastosowanie?

Co to znaczy telemetria?

Telemetria to proces zbierania, przetwarzania i przesyłania danych pomiarowych na odległość, zwykle za pomocą urządzeń bezprzewodowych lub przewodowych. Słowo „telemetria” pochodzi od greckich słów „tele” oznaczającego „na odległość” i „metron” oznaczającego „miarę”, co odzwierciedla charakterystykę tej technologii.

Telemetria wykorzystywana jest w wielu dziedzinach, takich jak astronautyka, motoryzacja, przemysł, medycyna, meteorologia i sport. Dzięki telemetrii możliwe jest zdalne monitorowanie i kontrolowanie procesów, które są poza zasięgiem człowieka, a także zbieranie danych do analizy i optymalizacji wydajności systemów. Przykładowe zastosowania telemetrii to monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, kontrola pracy silnika samochodowego, monitorowanie ruchów i wydajności sportowców, badanie warunków pogodowych czy analiza stanu i zużycia maszyn przemysłowych.

Co bada Telemetria?

Telemetria bada różne parametry i zjawiska z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych i przesyła wyniki pomiarów na odległość za pomocą specjalnych systemów komunikacyjnych. Przykładowe parametry i zjawiska, które można badać za pomocą telemetrii, to:

 • Temperatura – możliwe jest zdalne monitorowanie temperatury w różnych punktach, co jest przydatne np. w medycynie, przemyśle spożywczym czy w badaniach klimatycznych.
 • Ciśnienie – telemetria pozwala na zdalne monitorowanie ciśnienia w różnych aplikacjach, takich jak przemysł gazowy i naftowy, systemy klimatyzacyjne, a także w medycynie.
 • Poziom cieczy i substancji chemicznych – telemetria pozwala na zdalne monitorowanie poziomu cieczy i substancji chemicznych w zbiornikach, zbiornikach retencyjnych i innych systemach. Przykładowe zastosowania to przemysł chemiczny i oczyszczalnie ścieków.
 • Ruch – telemetria pozwala na zdalne monitorowanie ruchu, co jest przydatne np. w sportach, badaniach przepływu ruchu czy w monitoringu pojazdów.
 • Sygnały biomedyczne – telemetria jest stosowana w medycynie do zdalnego monitorowania parametrów życiowych pacjentów, takich jak tętno, ciśnienie krwi, temperatura ciała itp.
 • Wibracje i drgania – telemetria pozwala na zdalne monitorowanie wibracji i drgań w różnych systemach, takich jak maszyny przemysłowe, silniki czy pojazdy, co pozwala na diagnozowanie awarii i planowanie konserwacji.

Telemetria ma wiele zastosowań w różnych dziedzinach i pozwala na zdalne monitorowanie i kontrolowanie różnych parametrów i zjawisk, co przyczynia się do poprawy efektywności i bezpieczeństwa wielu procesów.

Co to jest bateryjny system telemetryczny?

Bateryjny system telemetryczny to system, który wykorzystuje baterie do zasilania urządzeń pomiarowych i przesyłania wyników pomiarów na odległość za pomocą bezprzewodowych technologii komunikacyjnych. Taki system może być stosowany w miejscach, gdzie nie ma stałego dostępu do zasilania sieciowego lub jest ono ograniczone, co uniemożliwia zastosowanie standardowych urządzeń zasilanych z sieci.

Bateryjne systemy telemetryczne są stosowane w wielu dziedzinach, takich jak monitoring środowiska, przemysł, rolnictwo, medycyna, a także w projektach badawczych. Mogą być one wykorzystywane do monitorowania różnych parametrów, takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie, poziom cieczy i substancji chemicznych, ruch czy wibracje.

Dzięki bateryjnym systemom telemetrycznym możliwe jest zdalne monitorowanie i kontrolowanie procesów i parametrów, co przyczynia się do poprawy efektywności i bezpieczeństwa wielu systemów. Wadą takiego systemu jest konieczność okresowej wymiany baterii, co może być kosztowne i wymagać czasu i pracy, szczególnie w przypadku systemów zlokalizowanych w trudno dostępnych miejscach.

Co daje telemetria?

Telemetria może przynieść wiele korzyści w różnych dziedzinach, w zależności od zastosowania. Oto kilka przykładów:

 • Monitoring i kontrola procesów – dzięki telemetrii możliwe jest zdalne monitorowanie i kontrolowanie różnych procesów i parametrów, co przyczynia się do poprawy efektywności i bezpieczeństwa wielu systemów, takich jak przemysł, rolnictwo czy systemy klimatyzacyjne.
 • Diagnozowanie i unikanie awarii – telemetria pozwala na zdalne monitorowanie parametrów i sygnałów, co umożliwia wczesne wykrycie i diagnozowanie awarii oraz planowanie działań zapobiegawczych.
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów – telemetria pozwala na monitorowanie i analizowanie zużycia energii, wody, paliwa czy innych zasobów, co umożliwia optymalizację ich wykorzystania i zmniejszenie kosztów.
 • Poprawa bezpieczeństwa – telemetria pozwala na monitorowanie różnych parametrów i sygnałów, co może pomóc w zapobieganiu zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.
 • Zwiększenie precyzji i dokładności pomiarów – telemetria pozwala na zdalne monitorowanie i kontrolowanie pomiarów, co umożliwia zwiększenie ich precyzji i dokładności.
 • Poprawa badań naukowych – telemetria umożliwia zdalne monitorowanie i kontrolowanie różnych parametrów, co może pomóc w przeprowadzaniu bardziej precyzyjnych i dokładnych badań naukowych.

Telemetria ma wiele zastosowań i może przyczynić się do poprawy efektywności, bezpieczeństwa i jakości wielu procesów i systemów.

Nowoczesne zbiorniki zawierające bateryjne systemy telemetryczne m.in pomiaru poziomu cieczy znajdziesz w ofercie sklepu www.e-zbiorniki.pl